ยินดีต้อนรับเอเยนซี่หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการลงโฆษณากับเรา

ถึงแม้เราจะเป็นเว็บเล็กๆ แต่เราเป็นเว็บไซต์เฉพาะทางที่มีกลุ่มคนที่สนใจด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง โดยสถิติคนเข้าใช้งานโดยเฉลี่ยดังนี้  • คนเข้าใช้งานประมาณ 3 – 5 พันคนต่อเดือน
  • มีเพจวิวประมาณ 4 – 9 พันครั้งต่อเดือน

รูปแบบโฆษณาที่รับ

  • แบนเนอร์ ตามที่ตกลง
  • โฆษณาในบทความ

สนใจลงโฆษณากับเรา ติดต่อ arrawae @ gmail.com