วงจรรีพีทเตอร์นกแก้ว Simplex Repeateวงจรรีพีทเตอร์นกแก้ว Simplex Repeater รีพีทเตอร์สำหรับเครือข่ายวิทยุเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยขยายเขตการติดต่อ โดยทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณอ่อนที่ส่งเข้ามาและทำการส่งออกไปด้วยกำลังที่สูงขึ้น ระบบที่ใช้กันมากคือการส่งออกทันทีด้วยความถี่ต่างกัน (Duplex Repeater) ในระบบรีพีทเตอร์ย่าน VHF ของวิทยุสมัครเล่นนั้น ความถี่ที่รับจะใช้ความถี่ต่ำกว่าความถี่ส่งอยู่ 600 kHz (-600 kHz)

แต่ในรีพีทเตอร์บางแบบจะใช้ความถี่ขาเข้าและขาออกด้วยความถี่เดียว (Simplex Repeater) กัน แต่หน่วงเวลาเพื่อรับข้อความขาเข้าจนจบแล้วจึงทำการส่งออกไปซึ่งเรียกกันเล่นๆ ว่า รีพีทเตอร์นกแก้ว เพราะจะได้ยินเสียงตัวเองพูดด้วยข้อดีคือใช้ความถี่เดียวไม่ยุ่งยากในการตั้งค่าเครื่องวิทยุรับ-ส่ง

วงจรรีพีทเตอร์แบบ Simplex Repeater หรือนกแก้ว

Simplex Repeater

ลายปรินท์รีพีทเตอร์แบบ Simplex RepeaterSimplex Repeater

การลงอุปกรณ์ บนลายปรินท์รีพีทเตอร์แบบ Simplex Repeater

Simplex Repeater

รายการอุปกรณ์

ตัวต้านทาน
10K 1/4w    2ea
330 1/4w    1ea
330K 1/4w  1ea
4.7K 1/4w   1ea
100K 1/4w  2ea
100 1/4w   1ea
1K 1/4w    2EA
1.5M 1/4W   2EA
10K VR   1EA
220K VR   1EA

ตัวเก็บประจุ
ceramic 0.1uF 6ea
ceramic 22pF 2ea
10uf elctrolyte 16v 1ea

ไดโอด
1N4148
LED Green 1 ea
LED Red 1 ea

อื่นๆ
Crystal 4 MHz 1 ea
BC549 2ea
PIC 16F84 04/P 1ea
ISD2560 หรือ 2575 1ea

Tags:

วงจรรีพีทเตอร์,รีพีตเตอร์ (repeater),simplex repeater,วงจร รีพีท เตอร์,รีพีทเตอร์ คือ,รีพีทเตอร์ นกแก้ว,รีพีทเตอร์นกแก้ว,วงจร repeater วิทยุสมัครเล่น,ระบบรีพีทเตอร์,รีพีตเตอร์


Comments
  1. russelguide

    where is the code? can you share it?