วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W โดย IC 4047 และ 2N3055วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W

วงจรแปลงไฟฟ้า 100W ด้วยแรงดันไฟเข้า 12V (แบตเตอรี่ 12V) เพื่อส่งออกเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ
จะใช้ IC 4047 Squarewave Oscillator 50HZ และ Transistor 2N3055 2 ตัว เพื่อขับหม้อแปลงไฟฟ้าออก 220V AC และได้กำลังไฟฟ้าต่ำสุดที่ 100W

Inverter 100W by IC 4047อุปกรณ์ประกอบด้วย

 • IC 4047   1 ตัว
 • Fuses 0.5A 1 ตัว
 • Diode 1 ตัว
 • VR 250K 1 ตัว
 • CX 1 ตัว
 • R 100 ohm 1 ตัว
 • R 4.7 K   2 ตัว
 • R 0.1   4 ตัว
 • Zener Diode  1 ตัว
 • C 100uF  1 ตัว
 • Q  TIP122   2 ตัว
 • Q 2N3055   4 ตัว
 • Transformer 12 0 12   1 ตัว

Tags:

2n3055 วงจร inverter,แปลงไฟ12เป็น220,วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v 1000w,หม้อแปลง 12v เป็น 220v,วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 24v,วงจร อินเวอร์เตอร์,อินเวอร์เตอร์,วงจร 2n3055,วงจรอินเวอร์เตอร์ 1000w,วงจร อิน เวอร์ เตอร์


Comments
 1. Kritsada

  ถ้าต้องการ สักประมาณ 400 วัต ต้อง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน อะไร ตรงไหน ครับ

 2. phanumat

  ขอ คำอธิบายการทำงานอย่างละเอียด
  วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W
  หน่อยครับ

  • phanumat

   หลักการทำงาน

  • phanumat

   อาจารย์จะสอบ วันศุกร์นี้ แต่ผมยังหาวงจร และคำอธิบายหลักการทำงานของวงจรยังไม่ได้เลย

 3. นาย ละมุน

  หม้อเเปลง 12 0 12 คืออะไรหรอครับ

  ซ์้อไม่ถูก
  มันกี่โวล กี่ แอม