วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v กำลังไฟ 180 วัตต์ ด้วย 2N3055วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v ด้วย 2N3055

วงจรอินเวอร์เตอร์นี้จะแปลงไฟ 12VDC เป็น 220VAC กำลังไฟฟ้าขาออกที่ 180W ความถี่ 50Hz ซึ่งเพิ่มกระแสไฟให้สูงขึ้นโดยใช้ 2N3055 เพื่อขับหม้อแปลงเอาท์พุท 220V 50HZ จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12V 10A

วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v กำลังไฟ 180 วัตต์ ด้วย 2N3055

อุปกรณ์สำหรับวงจรนี้

  • 1N5402 2 ตัว
  • BD680 2 ตัว
  • R 22 ohm 2 ตัว
  • 2N3055 2 ตัว
  • R 330 ohm 4 ตัว
  • R 27 K 2 ตัว
  • BC549 2 ตัว
  • C 0.47uF 2 ตัว
  • T 9v CT 220v
  • F 0.5A


Tags:

วงจรแปลงไฟ220vเป็น12v,วงจรแปลงไฟ 220v เป็น 12v,วงจรแปลงไฟ12vเป็น220v,หม้อแปลงไฟฟ้า12vเป็น220v,หม้อแปลง 12v,วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v ด้วย 2n3055,แปลงไฟ 12v เป็น 220v,วงจร แปลง ไฟ 12v เป็น 220v แบบ ง่าย,วงจรอินเวอร์เตอร์ 100w,แปลงไฟ12vเป็น220v