วงจรแปลงไฟ 12V เป็น 24V DCวงจรแปลง DC-DC แบบง่าย สามารถเพิ่มแรงดัน 12V เป็น 24V มันสามารถนำมาใช้ในการทำงานวิทยุ, ไฟขนาดเล็ก, รีเลย์, แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ

12V-To-24V-DC-DC-Converter CircuitR1, R2, R3, R4, R8, R7 6 ตัว 100K 1/4W
R5 1 ตัว 470 Ohm 1/2W
R6 1 ตัว 10K Linear Pot
C1 1 ตัว 0.01uF Mylar Capacitor
C2 1 ตัว 0.1uF Ceramic Disc Capacitor
C3 1 ตัว 470uF 63V Electrolytic Capacitor
D1 1 ตัว 1N4004 Rectifier Diode
D2 1 ตัว BY229-400 Fast Recovery Diode
Q1 1 ตัว BC337 NPN Power Transistor
U1 1 ตัว LM358 Dual Op Amp IC
L1 1 ตัว See Notes
MISC 1 ตัว Board, Wire, Socket For U1, Case, Knob For R6, Heatsink for Q1

Tags:

หม้อแปลง 220 volt แปลงเป็น 24 volt dc,แปลงไฟ12vเป็น24v,แปลงไฟ 12v เป็น 24v,วงจรชาร์จแบตเตอรี่ 24v,แปลงไฟ220vเป็น12v,วงจรแปลงไฟ12vเป็น24v,วงจรเพิ่มแรงดัน 12v เป็น 24v,วงจรแปลงไฟ 24v เป็น 12v,วงจรแปลงไฟ 220v เป็น 24V,วงจรแปลงไฟ24vเป็น12v