วงจร 10 mhz to 1 mhz คอนเวอร์เตอร์วงจร 10 mhz to 1 mhz คอนเวอร์เตอร์ มีรายการอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบไปด้วย

  • IC1 7404 1 ตัว
  • IC2 7490A 1 ตัว
  • R 1 K 2 ตัว
  • R 3.3 K 1 ตัว
  • C ทริมเมอร์ 39 pF 1 ตัว
  • C อิเล็คโทรไลท์ 4.7 uF 16V 1 ตัว
  • C ไมล่าร์ 47 nF 16 V 1 ตัว
  • C ไมล่าร์ 10 nF 16 V 1 ตัว
  • C เซรามิก 68 pF 50 V 1 ตัว