วงจร 45 to 90 Hz Hum filter IC 741วงจร 45 to 90 Hz Hum filter มีรายการอุปกรณ์ต่างๆ ประกอยไปด้วย

  • IC 741
  • 0.47uF 3 ตัว
  • 4.7K
  • RV 20K
  • 75K
  • 620K
  • RV 100
  • 2.2K
  • 100K 2 ตัว
  • 10uF

Tags:

วงจรที่ใช้ ic 741,วงจร ic741