วงจร 9 วินาทีและควบคุมรีเลย์ IC 555 IC 4017วงจร 9 วินาทีและควบคุมรีเลย์ มีรายการอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบไปด้วย

 • IC 555
 • IC 4017
 • R 27K
 • R 10K
 • C 22uF
 • R 4.7K
 • R 8.2K
 • R 470 2 ตัว
 • 2N3904
 • 2N3053
 • 1N914
 • LED 10 ตัว
 • Relay coil


Tags: