Audio ArchiveLatest Posts

วงจรปรีโทนคอนโทรล Pre tone control circuit

วงจรปรีโทนคอนโทรล Pre tone control circuit คือวงจรควบคุมปรับแต่งเสียงทุ้มแหลม แบ่งเป็น 2 แบบ Passive Tone Control ใช้อุปกรณ์ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุทำหน้าที่ ปรับเปลี่ยนความถี่ จะไม่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงกับระบบ Active Tone Control ใช้ทรานซิสเตอร์และไอซีออปแอมป์ต่อร่วมกับอุปกรณ์ Passive Tone Control ช่วยให้อัตราขยายแรงดันสูงขึ้น นิยมใช้ในปัจจุบัน นี้คือวงจรควบคุมเสียงสเตอริโอที่คุณสามารถปรับเสียงเบส ช่วงกลางและเสียงแหลม โดยใช้ IC NE5532 ใช้แรงดัน 12V 80mA ง่ายในการสร้างและมี PCB ขนาดเล็ก   รายการอุปกรณ์ดูตามรูปครับ มันเยอะขี้เกียจพิมพ์ 55   ด้านบนนี้คือลายปริ้นวงจรปรีโทนคอนโทรล