LED ArchiveLatest Posts

วงจร40 led ไฟจักรยาน IC 555

วงจร40 led ไฟจักรยาน เป็นวงจรพื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริง เหมาะกับนักปั่นจักรยานบ้านเราที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เอาไว้ติดท้ายจักรยานเพิ่มความปลอดภัยให้นักปั่นมากขึ้น หลักการของวงจรไฟจักรยานนี้คือหลอดไฟจะกระพริบสลับกันตามจังหวะของไอซี 555 นั่นเอง รายการอุปกรณ์วงจร40 led ไฟจักรยาน ได้แก่ R 4.7K R 150K C 1uF IC 555 C 0.1uF R 220 R 160 2N3053 2N2905 R 100 จำนวน 20 ตัว LED 40 ตัว Tags:วงจรไฟกระพริบ