คอนเวอร์เตอร์ ArchiveLatest Posts

วงจร 6 to 12 Vคอนเวอร์เตอร์

วงจร 6 to 12 vคอนเวอร์เตอร์

วงจร 6 to 12 vคอนเวอร์เตอร์ มีอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ R1, R4 2 .2K 1/4W Resistor R2, R3 4.7K 1/4W Resistor R5 1K 1/4W Resistor R6 1.5K 1/4W Resistor R7 33K 1/4W Resistor R8 10K 1/4W Resistor C1,C2 0.1uF Ceramic Disc Capacitor C3 470uF