ic 7812 ArchiveLatest Posts

วงจร power supply 220vac to 12vdc ic 7812

วงจร power supply 220vac to 12vdc ic 7812 ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ DC ซึ่งแปลงจากไฟแรงดัน 220VAC มาเป็น 12VDC เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ ให้กับอุปกรณ์หรือวงจรอื่นๆ รายการอุปกรณ์ประกอบด้วย หม้อแปลง 220v/12v ไดโอด 1N4007 2ตัว C 1000uF 25V C 100uF 25V IC 7812 R 1k LED ฟิวส์ 0.5A สามารถดูวีดีโอบรรยายด้านบนเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของวงจร power supply 220VAC มาเป็น 12VDC Tags:วงจรแปลงไฟ ac