Inverter ArchiveLatest Posts

วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v กำลังไฟ 180 วัตต์ ด้วย 2N3055

วงจรแปลงไฟ 12v เป็น 220v ด้วย 2N3055 วงจรอินเวอร์เตอร์นี้จะแปลงไฟ 12VDC เป็น 220VAC กำลังไฟฟ้าขาออกที่ 180W ความถี่ 50Hz ซึ่งเพิ่มกระแสไฟให้สูงขึ้นโดยใช้ 2N3055 เพื่อขับหม้อแปลงเอาท์พุท 220V 50HZ จากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 12V 10A อุปกรณ์สำหรับวงจรนี้ 1N5402 2 ตัว BD680 2 ตัว R 22 ohm 2 ตัว 2N3055 2 ตัว R 330 ohm 4

วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W โดย IC 4047 และ 2N3055

วงจรอินเวอร์เตอร์ 100W วงจรแปลงไฟฟ้า 100W ด้วยแรงดันไฟเข้า 12V (แบตเตอรี่ 12V) เพื่อส่งออกเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ จะใช้ IC 4047 Squarewave Oscillator 50HZ และ Transistor 2N3055 2 ตัว เพื่อขับหม้อแปลงไฟฟ้าออก 220V AC และได้กำลังไฟฟ้าต่ำสุดที่ 100W อุปกรณ์ประกอบด้วย IC 4047   1 ตัว Fuses 0.5A 1 ตัว Diode 1 ตัว VR 250K 1 ตัว CX 1