RC4193 ArchiveLatest Posts

วงจร Regulator 9V แบบสวิตชิ่ง โดย IC RC4193

วงจร Regulator 9V แบบสวิตชิ่ง โดย IC RC4193 สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์กำลังต่ำโดยใช้โดย IC RC4193 ซึ่งบรรจุในตัวถังแบบตีนตะขาบขนาดเล็ก 8 ขา ได้ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานกับแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟนี้จะจ่ายไฟออกที่ 9V จนกระทั้งแบตเตอรี่อ่อนกำลังลงต่ำกว่า 2.4V สวิตชิ่งเรกูเลเตอร์กำลังต่ำนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ ตัวต้านทาน 5 ตัว ตัวเก็บประจุ 2 ตัว ไดโอด 1 ตัว โช๊คคอลย์ 1 ตัว IC เบอร์ RC4193 จำนวน 1 ตัว แบตเตอรี่ 2.4 volt